Language of document :

Žaloba podaná dne 25. července 2012 – ZZ v. Rada

(Věc F-78/12)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: ZZ (zástupkyně: M. Velardo, advokátka)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Rady, že žalobkyně nebude zapsána na seznam úředníků připadajících v úvahu pro povýšení za rok 2011.

Návrhová žádání žalobkyně

Zrušení rozhodnutí generálního sekretariátu Rady ze dne 12. září 2011, jakož i rozhodnutí OOJ ze dne 18. dubna 2012, že žalobkyně nebude zapsána na seznam úředníků připadajících v úvahu pro povýšení;

uložit Radě náhradu majetkové a nemajetkové újmy předběžně vyčíslené na 40.000 eur, která bude upřesněna během řízení, jakož i kompenzačních úroků a úroků z prodlení ve výši 6,75 %;

uložit Radě náhradu nákladů řízení.