Language of document :

Sag anlagt den 25. juli 2012 – ZZ mod Rådet

(Sag F-78/12)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat M. Velardo)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Rådets afgørelse om ikke at optage sagsøgeren på listen over forfremmelsesværdige tjenestemænd for 2011.

Sagsøgerens påstande

Rådets Generalsekretariats afgørelse af 12. september 2011 og ansættelsesmyndighedens afgørelse af 18. april 2012 om ikke at optage sagsøgeren på listen over forfremmelsesværdige tjenestemænd annulleres.

Rådet tilpligtes at betale erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk skade, hvilket beløb foreløbigt opgøres til 40 000 EUR, og som senere fastlægges under sagen med tillæg af udlignings- og morarenter på 6,75 %.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.