Language of document :

25. juulil 2012 esitatud hagi – ZZ versus nõukogu

(kohtuasi F-78/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M. Velardo)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada nõukogu otsus mitte kanda hagejat 2011. aastal edutatavate ametnike nimekirja.

Hageja nõuded

tühistada nõukogu peasekretariaadi 12. septembri 2011. aasta otsus ja ametisse nimetava asutuse 18. aprilli 2012. aasta otsus mitte kanda hagejat edutatavate ametnike nimekirja;

mõista nõukogult varalise ja mittevaralise kahju hüvitamiseks välja summa, mis on esialgse hinnangu kohaselt 40 000 eurot, mida kohtumenetluse käigus täpsustatakse, ning tasandus- ja viivitusintress määras 6,75%;

mõista kohtukulud välja nõukogult.