Language of document :

Kanne 25.7.2012 – ZZ v. neuvosto

(Asia F-78/12)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (edustaja: asianajaja Velardo)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Neuvoston päätöksen, jolla jätettiin ottamatta kantaja ylennettävien virkamiesten vuoden 2011 luetteloon, kumoaminen

Vaatimukset

Neuvoston pääsihteeristön 12.9.2011 tekemä päätös ja nimittävän viranomaisen 18.4.2012 tekemä päätös jättää kantaja ottamatta ylennettävien virkamiesten luetteloon on kumottava

neuvosto on velvoitettava korvaamaan aiheelliset ja aineettomat vahingot, joiden suuruudeksi arvioidaan tilapäisesti 40 000 euroa ja jotka määritellään täsmällisemmin oikeudenkäyntivaiheessa, sekä 6,75 prosentin suuruiset viivästyskorot

neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.