Language of document :

Beroep ingesteld op 25 juli 2012 – ZZ / Raad

(Zaak F-78/12)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: M. Velardo, advocaat)

Verwerende partij: Raad van de Europese Unie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Raad om de verzoekende partij niet op te nemen op de lijst van ambtenaren die voor 2011 voor bevordering in aanmerking komen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het besluit van 12 september 2011 van het secretariaat-generaal van de Raad alsmede van het besluit van het TABG van 18 april 2012 om verzoekster niet op te nemen op de lijst van bevorderbare ambtenaren;

veroordeling van de Raad tot vergoeding van de materiële en immateriële schade welke voorlopig op 40 000 EUR wordt geraamd, maar in de loop van het geding nader zal worden gepreciseerd, en tot betaling van 6,75 % vertragingsrente;

verwijzing van de Raad in de kosten.