Language of document :

Tožba, vložena 25. julija 2012 – ZZ proti Svetu

(Zadeva F-78/12)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: M. Velardo, odvetnik)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Sveta, da tožeče stranke ne uvrsti na seznam uradnikov, ki lahko napredujejo v letu 2011.

Predlogi tožeče stranke

odločba Generalnega sekretariata Sveta z dne 12. septembra 2011 in odločba OPI z dne 18. aprila 2012, da se tožeče stranke ne uvrsti na seznam uradnikov, ki lahko napredujejo, naj se razglasita za nični;

Svetu naj se naloži odškodnina za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, ki je začasno ocenjena na 40.000 EUR in bo natančneje določena v postopku, ter plačilo kompenzacijskih in zamudnih obresti po stopnji 6,75 %;

Svetu naj se naloži plačilo stroškov.