Language of document :

Talan väckt den 25 juli 2012 – ZZ mot rådet

(Mål F-78/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten M. Velardo)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av rådets beslut att inte föra upp sökandens namn på förteckningen över befordringsbara tjänstemän för år 2011.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut som rådets generalsekreterare fattade den 12 september 2011 samt tillsättningsmyndighetens beslut av den 18 april 2012 att inte föra upp sökandens namn på förteckningen över befordringsbara tjänstemän,

förplikta rådet att ersätta den ekonomiska och ideella skada som preliminärt uppskattas till 40 000 euro och som kommer att fastställas närmare under förfarandet, jämte kompensations- och dröjsmålsränta med 6,75 %, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.