Language of document :

Žaloba podaná dne 26. července 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-79/12)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: J. Duvekot, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí Komise o odvolání žalobce z funkce a snížení částky jeho důchodu v důsledku disciplinárního řízení zahájeného po zjištění porušení článku 11 služebního řádu

Návrhová žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí ze dne 29. září 2011,

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.