Language of document :

Sag anlagt den 26. juli 2012 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-79/12)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat J. Duvekot)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Kommissionens afgørelser om at fjerne sagsøgeren fra tjenesten og om at nedsætte hans pension som følge af en disciplinære procedure iværksat efter konstatering af en tilsidesættelse af vedtægtens artikel 11.

Sagsøgerens påstande

Afgørelsen af 29. september 2011 annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.