Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 26. jūlijā – ZZ/Komisija

(lieta F-79/12)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – J. Duvekot, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumus atsaukt prasītāju no tā amata pienākumiem un samazināt tā pensijas apmēru aizsāktās disciplinārās procedūras dēļ saistībā ar Civildienesta noteikumu 11. panta pārkāpumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2011. gada 29. septembra lēmumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.