Language of document :

Tožba, vložena 26. julija 2012 – ZZ proti Komisiji

(Zadeva F-79/12)

Jezik postopka: nizozemščina

Stranki

Tožeča stranka: ZZ (zastopnik: J. Duvekot, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije o tem, da se tožeči stranki na podlagi disciplinskega postopka, sproženega zaradi ugotovitve kršitve člena 11 Kadrovskih predpisov, odvzamejo funkcije in da se ji zmanjša znesek njene pokojnine.

Predloga tožeče stranke

Odločba z dne 29. septembra 2011 naj se razglasi za nično,

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.