Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 20.6.2012 – Cristina v. komissio

(Asia F-66/11)1

(Henkilöstö – Avoin kilpailu – Valintalautakunnan päätös evätä osallistuminen arviointiin – Muutoksenhakukeinot – Kanne, joka on nostettu odottamatta hallinnollisesta valituksesta tehtyä päätöstä – Tutkittavaksi ottaminen – Kilpailuun hyväksymisen erityisedellytykset – Vaadittu työkokemus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Alma Yael Cristina (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Rodrigues, A. Blot ja C. Bernard-Glanz)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: aluksi B. Eggers ja P. Pecho, sitten B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Kilpailun ”EPSO/AST/111/10 (AST 1)” valintalautakunnan puheenjohtajan sellaiseen päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin kutsumatta arvioitavaksi.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Alma Yael Cristina vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 282, 24.9.2011, s. 51.