Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 20. jūnija spriedums – Cristina/Komisija

(lieta F-66/11) 1

Civildienests – Atklāts konkurss – Konkursa atlases komisijas lēmums nepielaist dalībai novērtējuma pārbaudījumos – Tiesību aizsardzības līdzekļi – Prasība tiesā, kas iesniegta, nesagaidot lēmumu par administratīvo sūdzību – Pieņemamība – Īpašie nosacījumi, lai pielaistu dalībai konkursā – Prasītā profesionālā pieredze

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Alma Yael Cristina (Brisele, Beļģija) (pārstāvji S. Rodrigues, A. Blot un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji B. Eggers un P. Pecho, vēlāk B. Eggers)

Priekšmets

Prasība atcelt konkursa “EPSO/AST/111/10 (AST 1)” atlases komisijas priekšsēdētāja pieņemto lēmumu nepielaist prasītāju dalībai novērtējuma pārbaudījumos

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

A. Y. Cristina sedz savus un atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 282, 24.09.2011., 51. lpp.