Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 29 септември 2011 г. — AJ/Комисия

(Дело F-80/10)

(Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Членове 43 и 45 от Правилника — Атестационен доклад — Явна грешка в преценката — Мотивиране)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AJ (Ватерло, Белгия) (представители: адв. S. Rodrigues и адв. C. Bernard-Glanz)

Ответник: Европейска комисия (представители: G. Berscheid и C. Berardis-Kayser)

Предмет

Искане за отмяна на доклада за развитие на кариерата на жалбоподателя за периода от 1 януари 2008 г. до 31 декември 2008 г.

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

AJ понася своите съдебни разноски, както и тези на Комисията.