Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 29. september 2011 – AJ mod Kommissionen

(Sag F-80/10)

(Personalesag – tjenestemænd – forfremmelse – vedtægtens artikel 43 og 45 – bedømmelsesrapport – åbenbart urigtigt skøn – begrundelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AJ (Waterloo, Belgien) (ved advokaterne S. Rodrigues og C. Bernard-Glanz)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved G. Berscheid og C. Berardis-Kayser, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af sagsøgerens bedømmelsesrapport for perioden fra den 1. januar 2008 til den 31. december 2008

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

AJ bærer sine egne omkostninger og betaler Europa-Kommissionens omkostninger.