Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 29 septembrie 2011 – AJ/Comisia

(Cauza F-80/10)

(Funcție publică – Funcționari – Promovare– Articolele 43 și 45 din statut – Raport de evaluare – Eroare vădită de apreciere – Motivare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: AJ (Waterloo, Belgia) (reprezentanți: S. Rodrigues și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: G. Berscheid și C. Berardis-Kayser, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a raportului de evaluare a reclamantului pentru perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2008 și 31 decembrie 2008

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

AJ suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligat să suporte cheltuielile de judecată efectuate de Comisie.