Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 26. jūlijā – ZZ/EIT

(lieta F-80/12)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji – L. Levi un A. Blot, advokāti)

Atbildētājs: Eiropas Inovāciju un tehnoloģiju institūts (EIT)

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt lēmumu par prasītāja iecelšanu citā amatā

Prasītāja prasījumi:

atcelt lēmumu, ar kuru prasītājs ir iecelts par padomdevēju, kas viņam tika paziņots 2011. gada 16. septembrī, un apstiprināts viņa atjauninātajā darba aprakstā, kurš viņam paziņots 2011. gada 6. oktobrī;

ja nepieciešams, atcelt netieši izteikto lēmumu noraidīt prasītāja sūdzību, kuru viņš iesniedza 2011. gada 16. decembrī;

piespriest atbildētājam atlīdzināt visus izdevumus.