Language of document :

Žaloba podaná dne 2. července 2012 – ZZ v. Komise

(Věc F-67/12)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o zamítnutí žádosti žalobce směřující k získání náhrady škody, která mu vznikla z důvodu, že žalovaná zaslala dopis týkající se případného opětovného nástupu žalobce do služby a odpověď na některé návrhy žalobce advokátovi, který žalobce obhajoval v řadě případů, avšak kterému žalobce neudělil obecnou plnou moc.

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí, nehledě na jeho formu, kterým Komise zamítla žádost ze dne 20. května 2011, kterou žalobce zaslal orgánu oprávněnému ke jmenování;

bude-li třeba, zrušit rozhodnutí, nehledě na jeho formu, kterým Komise zamítla stížnost ze dne 1. prosince 2011 podanou proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti ze dne 20. května 2011 a zrušit toto rozhodnutí o zamítnutí žádosti a vyhovět žádosti ze dne 20. května 2011;

bude-li třeba, zrušit sdělení ze dne 9. března 2012;

uložit Komisi povinnost nahradit újmu, která neoprávněně vznikla žalobci v důsledku toho, že Komise zaslala advokátovi Giuseppemu Cipressovi sdělení bez uvedení data, zaplacením žalobci částky 10000,00 eur, nebo vyšší či nižší částky, kterou bude Tribunál považovat za správnou a spravedlivou;

uložit Komisi povinnost zaplatit žalobci, počínaje dnem následujícím po doručení žádosti ze dne 20. května 2011 Komisi až do skutečného zaplacení částky 10000,00 eur, úroky z této částky ve výši 10 % p.a., s roční kapitalizací;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.