Language of document :

2012. július 2–án benyújtott kereset – ZZ kontra Bizottság

(F-67/12. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: olasz

Felek

Felperes: ZZ (képviselő: G. Cipressa ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperesnek az azon tény okán elszenvedett kára megtérítésére irányuló kérelmét elutasító határozat megsemmisítése, hogy az alperes a felperes szolgálati viszonyának esetleges visszaállítására vonatkozó és a felperes bizonyos kérdéseire választ adó levelet küldött egy olyan ügyvédnek, aki a felperest több ügyben képviselte, de akinek a felperes nem adott általános meghatalmazást

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék elfogadásának formájától függetlenül semmisítse meg a 2011. május 20-i kérelmet elutasító bizottsági határozatot, amelyet a felperes a kinevezésre jogosult hatóságnak küldött meg;

quatenus oportet, elfogadásának formájától függetlenül semmisítse meg azt az aktust, amellyel a Bizottság elutasította a 2011. december 1-jei, a 2011. május 20-i kérelmet elutasító határozattal szemben benyújtott panaszt, semmisítse meg ez utóbbi elutasító határozatot, és adjon helyt a 2011. május 20-i kérelemnek;

quatenus oportet, semmisítse meg a 2012. március 9-i feljegyzést;

kötelezze a Bizottságot, hogy térítse meg a felperes által jogellenesen elszenvedett kárt – amely abból ered, hogy a Bizottság a tőle származó, keltezés nélküli feljegyzést Giuseppe Cipressa számára – 10 000,00 eurónak, illetve a Törvényszék által jogosnak és méltányosnak ítélt összegnek a felperes számára történő megfizetésével;

kötelezze a Bizottságot, hogy az azon napot követő naptól kezdődően, amikor a 2011. május 20-i kérelem megérkezett a Bizottsághoz a 10 000,00 euró összeg tényleges kifizetésének napjáig fizesse meg a felperes számára ezen összeg kamatait évi 10%-os mértékben, évi tőkésítéssel;

a Bizottságot kötelezze a költségek viselésére.