Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 29. septembri 2011. aasta otsus – da Silva Tenreiro versus komisjon

(kohtuasi F-72/10)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Töölevõtmine – Personalieeskirjade artikli 7 lõige 1 – Personalieeskirjade artikli 29 lõike 1 punktid a ja b – Ilmselge hindamisviga – Võimu kuritarvitamine – Põhjendus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraiinem, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: B. Eggers ja P. Pecho)

Ese

Esiteks nõue tühistada otsus, millega lükati tagasi hageja kandidatuur õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi E direktoraadi „Õigusküsimused” direktori ametikoha täitmiseks ning uue direktori nimetamise otsus. Teiseks nõue tühistada õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraadi F direktoraadi „Turvalisusküsimused” direktori ametikoha täitmise menetluse lõpetamise otsus ning uue direktori nimetamise otsus.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja hagejalt.

____________

1     ELT C 317, 20.11.2010, lk 49.