Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2011. szeptember 29-i ítélete – da Silva Tenreiro kontra Bizottság

(F-72/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Felvétel – A személyzeti szabályzat 7. cikkének (1) bekezdése – A személyzeti szabályzat 29. cikke (1) bekezdésének a) és b) pontja – Nyilvánvaló értékelési hiba – Hatáskörrel való visszaélés – Indokolás)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Mario Paulo da Silva Tenreiro (Kraiinem, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.–N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: B. Eggers és P. Pecho meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a „Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság” főigazgatóság „E – Jogérvényesítés” igazgatósága igazgatói munkakörének betöltésére benyújtott felperesi pályázatot elutasító határozat, valamint az új igazgatót kinevező határozat megsemmisítése. Másrészt a „Jogérvényesülés, Szabadság és Biztonság” főigazgatóság „F – Biztonság” igazgatósága igazgatói munkakörének betöltésére irányuló eljárást lezáró határozat, valamint az új igazgatót kinevező határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék felperest kötelezi a költségek viselésére.

____________

1 HL C 317., 2010.11.20., 49. o.