Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 16. května 2012 – AF v. Komise

(Věc F-61/10)1

„Veřejná služba – Úředníci – Žádost o pomoc – Morální obtěžování a diskriminační zacházení – Nesprávné posouzení“

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: AF (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Martin a J. Baquero Cruz, zmocněnci)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí žalované, kterým se zamítá její žádost o pomoc týkající se morálního obtěžování, kterého byla žalobkyně údajně obětí, jakož i žádost o náhradu vzniklé nemajetkové újmy

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

AF ponese veškeré náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 301, 6.11.2010, s. 63.