Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 16. maj 2012 – AF mod Kommissionen

(Sag F-61/10) 1

(Personalesag – tjenestemænd – ansøgning om bistand – psykisk chikane og forskelsbehandling – urigtigt skøn)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: AF (ved advokat F. Frabetti)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved D. Martin og J. Baquero Cruz, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Europa-Kommissionens afgørelse om afslag på sagsøgerens ansøgning om bistand i forbindelse med den psykiske chikane, som sagsøgeren mener at have været udsat for, samt påstand om erstatning for ikke-økonomisk skade.

Konklusion

Europa-Kommissionens frifindes.

AF betaler sagens omkostninger.

____________

1     EUT C 301 af 6.11.2010, s. 63.