Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2012. május 16-i ítélete – AF kontra Bizottság

(F-61/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Segítség iránti kérelem – Lelki zaklatás és hátrányosan megkülönböztető bánásmód – Mérlegelési hiba)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: AF (képviselő: F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Martin és J. Baquero Cruz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Az alperes azon határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amely elutasította a felperest állítása szerint ért lelki zaklatással kapcsolatos segítség iránti kérelmet, valamint a keletkezett nem vagyoni kár megtérítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

AF maga viseli valamennyi költségét.

____________

1 HL C 301., 2010.11.6., 63. o.