Language of document :

Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2012. gada 16. maija spriedums – AF/Komisija

(lieta F-61/10) 1

Civildienests – Ierēdņi – Lūgums sniegt palīdzību – Psiholoģiska vardarbība un diskriminējoša attieksme – Kļūda vērtējumā

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: AF (pārstāvis F. Frabetti, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji D. Martin un J. Baquero Cruz)

Priekšmets

Prasība atcelt atbildētājas lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītājas lūgums palīdzēt saistībā ar psiholoģisku vardarbību, no kuras tā esot cietusi, kā arī prasība atlīdzināt nodarīto morālo kaitējumu

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

AF atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 301, 06.11.2010., 63. lpp.