Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 16 maj 2012 – AF mot kommissionen

(Mål F-61/10)(1 )

(Personalmål – Tjänstemän – Ansökan om bistånd – Mobbning och diskriminerande behandling – Oriktig bedömning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: AF (ombud: advokat F. Frabetti)

Svarande: Europeiska kommissionen (ombud: D. Martin och J. Baquero Cruz)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av svarandens beslut att avslå sökandens begäran om bistånd avseende den mobbning som sökanden anser sig ha utstått, och talan om ersättning för den ideella skada som sökanden lidit.

Domslut

Talan ogillas.

AF ska ersätta rättegångskostnaderna i sin helhet.

____________

(1 ) EUT C 301, 06.11.2010, s. 63.