Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 5. června 2012 – Giannakouris v. Komise

(Věc F-83/10)1

„Veřejná služba – Úředníci – Plat – Rodinné přídavky – Příspěvek na vzdělání – Podmínky pro přiznání – Odečtení příspěvku stejné povahy vypláceného z jiných zdrojů“

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Lucembursko) (zástupce: V. Christianos, advokát)

Žalovaná: Evropská komise (zástupci: D. Martin, zmocněnec, ve spolupráci s E. Bourtzalasem a E. Antypou, advokáti)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Komise o snížení příspěvku na vzdělání přiznaného žalobci z důvodu, že jeho dcera pobírá finanční podporu od členského státu ve formě stipendia a půjčky.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

K. Giannakourisovi se ukládá náhrada nákladů řízení vynaložených Evropskou komisí.

____________

1 Úř. věst. C 13, 15.1.2011, s. 38.