Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 5. juni 2012 – Giannakouris mod Kommissionen

(Sag F-83/10) 1

(Personalesag – tjenestemænd – løn – familietillæg – uddannelsestillæg – betingelser for tildeling – fradrag af tillæg af samme art fra anden side)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Luxembourg) (ved advokat V. Christianos)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen (ved D. Martin, som befuldmægtiget, bistået af advokaterne E. Bourtzalas og E. Antypas)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at nedsætte sagsøgerens uddannelsestillæg som følge af, at hans datter får udbetalt økonomisk støtte fra en medlemsstat i form af et stipendium og et lån.

Konklusion

Europa-Kommissionen frifindes.

Konstantinos Giannakouris betaler Kommissionens omkostninger.

____________

1 EUT C 13 af 15.1.2011, s. 38.