Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 5. juuni 2012. aasta otsus – Giannakouris versus komisjon

(kohtuasi F-83/10)1

(Avalik teenistus – Ametnikud – Töötasu – Peretoetused – Õppetoetus –Määramise tingimused – Mujalt saadava samalaadse toetuse mahaarvamine)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Luksemburg) (esindaja: advokaat V. Christianos)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: D. Martin, keda abistasid advokaadid E. Bourtzalas ja E. Antypas)

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus vähendada hagejale määratud õppetoetust, kuna tema tütar saab liikmesriigi poolt antavat rahalist toetust stipendiumi ja laenu vormis.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kõik Euroopa Komisjoni kohtukulud välja K. Giannakouriselt.

____________

1     ELT C 13, 15.1.11, lk 38.