Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 5.6.2012 – Giannakouris v. komissio

(Asia F-83/10)1

(Henkilöstö – Virkamiehet – Palkkaus – Perheavustukset – Koulutuslisä – Myöntämisedellytykset – Muutoin maksetun vastaavan lisän määrä vähentäminen)

Oikeudenkäyntikieli: kreikka

Asianosaiset

Kantaja: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Luxemburg) (edustaja: asianajaja V. Christianos)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamies: D. Martin, avustajinaan asianajajat E. Bourtzalas ja E. Antypas)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen komission päätöksen kumoaminen, jolla päätettiin alentaa kantajalle myönnetyn koulutuslisän määrää sillä perusteella, että tämän tytär saa jäsenvaltiolta taloudellista tukea apurahan ja lainan muodossa.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Konstantinos Giannakouris velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut.

____________

1 EUVL C 13, 15.1.2011, s. 38.