Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2012. június 5-i ítélete – Giannakouris kontra Bizottság

(F-83/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Tisztviselők – Díjazás – Családi támogatások – A biztosítás feltételei – Ugyanolyan jellegű, máshonnan kapott támogatás levonása)

Az eljárás nyelve: görög

Felek

Felperes: Konstantinos Giannakouris (Roodt-sur-Syre, Luxemburg) (képviselő: V. Christianos ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: D. Martin meghatalmazott, segítői: E. Bourtzalas és E. Antypas ügyvédek)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, amelyben csökkentette a felperesnek fizetett iskoláztatási támogatást amiatt, mert a felperes lánya valamely tagállamtól ösztöndíj és kölcsön formájában nyújtott pénzügyi támogatásban részesül.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

K. Giannakouris köteles viselni az Európai Bizottság költségeit.

____________

1 HL C 13., 2011.1.15., 38. o.