Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2012. gada 13. jūnija spriedums – BL/Eiropas Komisija

(lieta F-63/10) 1

Civildienests – Bijušais ierēdnis – Sociālais nodrošinājums – Nelaimes gadījums – Civildienesta noteikumu 73. panta piemērošanas procedūras izbeigšana – Aprēķina tabulas, kas pievienota noteikumu par apdrošināšanu pret nelaimes gadījumu un arodslimību risku jaunajai redakcijai, piemērošana laikā – Procesa ilgums

Tiesvedības valoda franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: BL (Brisele, Beļģija) (pārstāvji L. Levi un C. Bernard-Glanz, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji J. Currall un D. Martin)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar ko tiek izbeigta procedūra, kas tika uzsākta pamatojoties uz Civildienesta noteikumu 73. pantu pēc prasītājas 2001. gada 13. augusta nelaimes gadījuma, un ar ko tai tika piešķirta daļēja pastāvīga invaliditātes pakāpe 6 % apmērā, un piespriest atbildētājai izmaksāt prasītājai summu zaudējumu atlīdzināšanai

Rezolutīvā daļa:

atcelt 2009. gada 28. oktobra lēmumu, ar ko tiek izbeigta procedūra, kas bija uzsākta saskaņā ar Eiropas Savienības Civildienesta noteikumu 73. pantu pēc 2001. gada 13. augusta nelaimes gadījuma, kurā cieta BL;

Eiropas Komisija izmaksā BL summu EUR 2500 apmērā;

prasību pārējā daļā noraidīt;

Eiropas Komisija sedz savus un atlīdzina BL tiesāšanās izdevumus.

____________

1      OV C 260, 25.09.2010., 29. lpp.