Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 13 iunie 2012 – BL/Comisia Europeană

(Cauza F-63/10)1

(„Funcție publică – Fost funcționar – Asigurări sociale – Accident – Încetarea procedurii de aplicare a articolului 73 din statut – Aplicarea în timp a baremului anexat la noua versiune a reglementării privind asigurarea împotriva riscurilor de boală profesională și de accident – Durata procedurii”)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: BL (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: L. Levi și C. Bernard-Glanz, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și D. Martin, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Comisiei de încetare a procedurii inițiate în temeiul articolului 73 din statut în urma accidentului reclamantului din 13 august 2001 prin care i se recunoaște o rată a invalidității permanente parțiale de 6 %, și obligarea pârâtei la plata către reclamant a unei sume cu titlu de daune interese

Dispozitivul

Anulează decizia din 28 octombrie 2009 de încetare a procedurii inițiate în temeiul articolului 73 din Statutul funcționarilor Uniunii Europene în urma accidentului din 13 august 2001, a cărui victimă a fost BL.

Obligă Comisia Europeană să-i plătească lui BL suma de 2 5000 de euro.

Respinge în rest acțiunea.

Comisia Europeană suportă propriile cheltuieli de judecată și este obligată la plata cheltuielilor de judecată efectuate de BL.

____________

1     JO C 260, 25.9.2010, p.29.