Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 10. května 2011 – Barthel, Reiffers a Massez v. Soudní dvůr

(Věc F-59/101 )

„Veřejná služba – Překážky v průběhu řízení – Námitka nepřípustnosti – Opožděná stížnost – Nepřípustnost“

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Yvette Barthel (Arlon, Belgie), Marianne Reiffers (Olm, Lucembursko) a Lieven Massez (Lucemburk, Lucembursko) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Soudní dvůr (zástupce: A. V. Placco, zmocněnec)

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí, kterým Soudní dvůr zamítl žádost žalobců o příspěvek při práci na směny stanovený v čl. 1 odst. 1 první odrážce nařízení Rady (ESUO, EHS, Euratom) č. 300/76 ze dne 9. února 1976 o stanovení kategorií příjemců, podmínek poskytování a výše příspěvků, které mohou být poskytovány úředníkům pracujícím na směny (Úř. věst. L 38, s. 1; Zvl. vyd. 01/01, s. 78)

Výrok usnesení

Žaloba se zamítá jako nepřípustná.

Soudní dvůr ponese vlastní náklady řízení a ukládá se mu náhrad nákladů řízení žalobců.

____________

1 Úř. věst. C 260, 25.9.2010, s. 28