Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék második tanácsa elnökének 2011. május 10-i végzése – Barthel, Reiffers és Massez kontra Bíróság

(F-59/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat – Eljárásjogi kérdések – Elfogadhatatlansági kifogás – Elkésett panasz – Elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Yvette Barthel (Arlon, Belgium) Marianne Reiffers (Olm, Luxemburg) és Lieven Massez (Luxembourg, Luxemburg) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: Európai Bíróság (képviselő: A. V. Placco meghatalmazott)

Az ügy tárgya

A Bíróság azon határozatának megsemmisítése, amelyben elutasította a felpereseknek a műszakpótlékra jogosult tisztviselők kategóriáinak meghatározásáról, valamint annak mértékéről és feltételeiről szóló, 1976. február 9-i 300/76/Euratom, ESZAK, EGK tanácsi rendelet (HL L 38., 1. o., magyar nyelvű különkiadás 1. fejezet, 1. kötet, 78. o.) 1. cikke (1) bekezdésének első franciabekezdésében előírt műszakpótlék iránti kérelmét.

A végzés rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Bíróságát kötelezi a saját, valamint a felperesek költségeinek viselésére.

____________

1 HL C 260., 2010.9.25., 28. o.