Language of document :

2011 m. gegužės 10 d. Tarnautojų teismo antrosios kolegijos pirmininko nutartis byloje Barthel, Reiffers ir Massez prieš Teisingumo Teismą

(Byla F-59/10 R) 1

(Viešoji tarnyba – Atskirieji procesiniai klausimai – Prieštaravimas dėl priimtinumo – Pavėluotai pateiktas skundas – Nepriimtinumas)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Yvette Barthel (Arlonas, Belgija), Marianne Reiffers (Olm, Liuksemburgas) ir Lieven Massez (Liuksemburgas, Liuksemburgas), atstovaujami advokatų S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal

Atsakovas: Teisingumo Teismas, atstovaujamas A. V. Placco

Dalykas

Prašymas panaikinti Teisingumo Teismo sprendimą atmesti ieškovų prašymą skirti 1976 m. vasario 9 d. Tarybos reglamento (EAPB, EEB, Euratomas) Nr. 300/76, apibrėžiančio turinčių teisę gauti išmokas už pamaininį darbą pareigūnų kategorijas, išmokų dydžius ir jų mokėjimo sąlygas (OL L 38, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 1 sk., 1 t., p. 78), 1 straipsnio 1 dalies pirmoje įtraukoje numatytą išmoką už pamaininį darbą.

Rezoliucinė dalis

Atmesti ieškinį kaip nepriimtiną.

Priteisti iš Europos Sąjungos Teisingumo Teismo padengti savo ir ieškovų bylinėjimosi išlaidas.

____________

1 OL C 260, 2010 9 25, p. 28.