Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 10 mai 2011 – Barthel, Reiffers și Massez/Curtea de Justiție

(Cauza F-59/10)1

(Funcție publică – Incidente de procedură – Excepție de inadmisibilitate – Reclamație tardivă – Inadmisibilitate)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamanți: Yvette Barthel (Arlon, Belgia), Marianne Reiffers (Olm, Luxemburg) și Lieven Massez (Luxemburg, Luxemburg) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, É. Marchal, avocați)

Pârâtă: Curtea de Justiție (reprezentant: A. V. Placco,agent)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei de respingere a Curţii de Justiţie privind cererea reclamanţilor de a beneficia de indemnizaţia pentru muncă neîntreruptă sau în schimburi prevăzută la articolul 1 alineatul (1) prima liniuţă din Regulamentul (CECO, CEE, Euratom) nr. 300/76 al Consiliului din 9 februarie 1976 de stabilire a categoriilor de beneficiari care au dreptul la indemnizații pentru muncă neîntreruptă sau în schimburi, a condițiilor de acordare și a cuantumului acestor indemnizații (JO L 38, p. 1, Ediţie specială, 01/vol. 8, p. 190)

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

Obligă Curtea de Justiție a Uniunii Europene la plata propriilor cheltuieli de judecată și a celor efectuate de reclamanți.

____________

1 JO C 260, 25.9.2010, p. 28.