Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (drugi senat) z dne 10. maja 2011 – Barthel, Reiffers in Massez proti Sodišču

(Zadeva F-59/10)1

(Javni uslužbenci – Procesna vprašanja – Ugovor nedopustnosti – Prepozno vložena pritožba – Nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Yvette Barthel (Arlon, Belgija), Marianne Reiffers (Olm, Luksemburg) in Lieven Massez (Luxembourg, Luksemburg) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis in É. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije (zastopnik: A. V. Placco, zastopnik)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe Sodišča o zavrnitvi zahteve tožečih strank za izplačilo dodatka za neprekinjeno ali izmensko delo iz člena 1(1), prva alinea, Uredbe Sveta (ESPJ, EGS, Euratom) št. 300/76 z dne 9. februarja 1976 o kategorijah uradnikov, upravičenih do dodatkov za izmensko delo, ter stopnje in pogoji dodeljevanja dodatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 1, str. 78).

Izrek

1.    Tožba se zavrže kot nedopustna.

2.    Sodišču Evropske unije se naloži plačilo lastnih stroškov in stroškov tožečih strank.

____________

1 UL C 260, 25.9.2010, str. 28.