Language of document :

Personaldomstolens beslut (andra avdelningen) av den 10 maj 2011 – Barthel, Reiffers och Massez mot domstolen

(Mål F-59/10)1

(Personalmål – Rättegångsfrågor – Invändning om rättegångshinder – För sent inkommet klagomål – Avvisning)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Yvette Barthel (Arlon, Belgien), Marianne Reiffers (Olm, Luxemburg) och Lieven Massez (Luxemburg, Luxemburg) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och É. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens domstol (ombud: A.V. Placco)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av domstolens beslut att avslå sökandenas begäran om ersättning för skiftarbete enligt artikel 1.1 första strecksatsen i rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 300/76 av den 9 februari 1976 om fastställande av de grupper av tjänstemän som är berättigade till ersättning för skiftarbete samt storleken på och villkoren för denna ersättning (EUT L 38, s. 1; svensk specialutgåva, område 1, volym 1, s. 116)

Avgörande

Talan avvisas.

Europeiska unionens domstol ska bära sina rättegångskostnader och ersätta sökandenas rättegångskostnader.

____________

1 EUT L 260, 25.9.2010, s. 28.