Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu ze dne 4. dubna 2011 – Behmer v. Parlament

(Věc F-76/08)1

Jednací jazyk: francouzština

Předseda druhého senátu rozhodl o vyškrtnutí věci.

____________

1    Úř. věst. C 285, 8.11.2008, s. 56.