Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék 2011. április 4-i végzése – Behmer kontra Parlament

(F-76/08. sz. ügy)1

Az eljárás nyelve: francia

A második tanács elnöke elrendelte az ügy törlését.

____________

1 HL C 285., 2008.11.8., 56. o.