Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tal-4 ta’ April 2011 – Behmer vs Il-Parlament

(Kawża F-76/08) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tat-Tieni Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1    ĠU C 285, 08.11.2008, p. 56.