Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 4 april 2011 – Behmer / Parlement

(Zaak F-76/08)1

Procestaal: Frans

De president van de Tweede kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1    PB C 285 van 08/11/2008, blz. 56.