Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu zo 4. apríla 2011 – Behmer/Parlament

(vec F-76/08)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda druhej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 Ú. v. EÚ C 285, 8.11.2008, s. 56.