Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 4. aprila 2011 – Behmer proti Parlamentu

(Zadeva F-76/08)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1UL C 285, 8.11.2008, str. 56.