Language of document :

Žaloba podaná dne 3. července 2012 – ZZ v. Europol

(Věc F-69/12)

Jednací jazyk: nizozemština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (zástupce: N. D. Dane, advokát)

Žalovaný: Europol

Předmět a popis sporu

Zrušení konkludentního rozhodnutí žalovaného, kterým byla zamítnuta žalobcova žádost, jakož i jeho stížnost, kterými se domáhal zaplacení částek dohodnutých v rámci mimosoudního vyrovnání, na němž se dohodli účastníci řízení v rámci dřívějšího sporu.

Návrhová žádání žalobce

zrušit konkludentní rozhodnutí, kterým byla zamítnuta žádost ze dne 26. května 2011 a zrušit konkludentní rozhodnutí, kterým byla zamítnuta stížnost ze dne 9. prosince 2011 směřující proti konkludentnímu rozhodnutí, kterým byla zamítnuta uvedená žádost,

uložit Europolu náhradu nákladů řízení.