Language of document :

Sag anlagt den 3. juli 2012 – ZZ mod Europol

(Sag F-69/12)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat N.D. Dane)

Sagsøgt: Europol

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af Europols stiltiende afgørelse om afslag på sagsøgerens ansøgning og på hans klage vedrørende betaling af de beløb, der blev aftalt i det udenretlige forlig mellem parterne i forbindelse med en tidligere sag.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den stiltiende afgørelse om afslag på ansøgningen af 26. maj 2011 samt annullation af den stiltiende afgørelse om afslag på klagen af 9. december 2011 over den stiltiende afgørelse om afslag på førnævnte ansøgning.

Europol tilpligtes at betale sagens omkostninger.