Language of document :

Prasība, kas celta 2012. gada 3. jūlijā – ZZ/Eiropols

(lieta F-69/12)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvis – N.D. Dane, advokāts)

Atbildētājs: Eiropols

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt atbildētāja netiešo lēmumu, ar ko ir noraidīts prasītāja lūgums, kā arī viņa sūdzība, kas vērsta uz to samaksu atgūšanu, par kurām lietas dalībnieki vienojās izlīguma veidā ārpustiesas ceļā saistībā ar vienu no iepriekšējām lietām

Prasītāja prasījumi:

atcelt netiešo lēmumu, ar ko ir noraidīts 2011. gada 26. maija lūgums, kā arī atcelt netiešo lēmumu, ar ko ir noraidīta 2011. gada 9. decembra sūdzība par netiešo lēmumu, ar ko noraidīts iepriekš minētais lūgums;

piespriest Eiropolam atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.