Language of document :

Beroep ingesteld op 3 juli 2012 – ZZ / Europol

(Zaak F-69/12)

Procestaal: Nederlands

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: N. D. Dane, advocaat)

Verwerende partij: Europol

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de verwerende partij tot afwijzing van verzoekers verzoek en van zijn klacht strekkende tot betaling van de bedragen die zijn overeengekomen bij de minnelijke regeling die partijen in het kader van een eerdere zaak buiten het Gerecht hebben getroffen

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het stilzwijgend besluit tot afwijzing van het verzoek van 26 mei 2011 alsmede van het stilzwijgend besluit tot afwijzing van de klacht van 9 december 2011 tegen het stilzwijgend besluit tot afwijzing van voormeld verzoek;

verwijzing van Europol in de kosten.