Language of document :

Acțiune introdusă la 3 iulie 2012 – ZZ/Europol

(Cauza F-69/12)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamant: ZZ (reprezentant: N. D. Dane, avocat)

Pârât: Europol

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei implicite a pârâtului prin care se resping cererea reclamantului, precum și reclamația acestuia prin care solicită plata sumelor convenite cu ocazia soluționării amiabile intervenite între părți în afara Tribunalului în cadrul unei cauze anterioare

Concluziile reclamantului

anularea deciziei implicite de respingere a cererii din 26 mai 2011, precum și anularea deciziei implicite prin care s-a respins reclamația din 9 decembrie 2011 îndreptată împotriva deciziei implicite de respingere a cererii menționate anterior

obligarea Europol la plata cheltuielilor de judecată.